Nieuws


Actie fietsen op het Vlietplein - 01/01/17

Vrijdag 23 december 2016 is er door de Buurpreventie en de Politie op het winkelcentrum "Vlietplein" een controle gehouden om fietsers die in voetgangersgebied fietsen te waarschuwen dat dit gevaarlijk is voor bijvoorbeeld spelenden kinderen, maar bovenal is het verboden. Over het algemeen was er begrip voor onze actie. Deze controle zal regelmatig gaan plaatsvinden.
Actie veilig naar school - 01/01/17

Op 1 en 7 november 2016 heeft de Buurtpreventie in samenwerking met de Politie een actie gehouden bij de basisscholen in Drievliet. Er werden aan de ouders en/of verzorgers een flyer aangeboden met als titel "Verkeersregels zijn er niet voor niets!" Enkele punten van aandacht zijn foutief parkeren, te hard rijden, niet dragen van de gordel en fietsen op de voetpaden. Deze actie zal in 2017 wederom plaatsvinden.
Burendag op 24 september 2016 - 02/09/16

In het kader van het wijknetwerk in Drievliet en 't Zand zal op Burendag een gezamelijke presentatie van een 20-tal organisaties, instellingen, sportverenigingen en winkeliersvereniging plaatsvinden.  Van 11:00 tot 15:30 uur is op het Vlietplein, in en onder de Sporthal, in de Fuik, in de Ichtuskerk, bij de Bun en in en om Reijerheem van alles te beleven voor jong en oud. Op vele plaatsen wordt voor de inwendige mens gezorgd. Verder zjn er mooie prijzen te winnen door de trekking van de ingeleverde strippenkaarten. Ook de Buurtpreventie Drievliet 't Zand is met een voorlichtingsstand aanwezig op het Vlietplein. In de weekbladen, via flyes en posters is het uitgebreide programma te vinden.

 

 
Ridderkerkers van de maand - 13/05/16

Tijdens een werkbezoek van een CDA gemeenteraadslid aan de buurtpreventie op 2 mei jl., werden de vrijwilligers van  de Buurtpreventie Drievliet 't Zand op een spontane manier overvallen door een jong CDA lid en uitgeroepen tot "Ridderkerkers van de maand Mei". Als dank voor de trouwe inzet ontvingen de "Ridderkerkers van de Maand" namens het CDA een overheerlijke slagroomtaart, die goed smaakte bij de koffie. De CDA-ers kregen uitgebreid uitleg over het nut en de werkwijze van de buurtpreventie en liepen daarna mee met 2 van onze surveillanten door de wijken Drievliet en 't Zand.
Bezoek Burgemeester op 29-2-2016 - 13/05/16

De Burgemeester mevrouw A. Attema is op de koffie geweest op 29-2-2016 bij onze buurtpreventie. Bij dit bezoek liet de Burgemeester zich uitgebreid informeren over het vrijwilligerswerk van de buurtpreventie en converseerde met de aanwezige surveillanten.
Buurt WhatApp - 20/11/15

Voor de veiligheid in de buurt of straat kan men om elkaar te waarschuwen bij onraad of verdachte zaken een groep WhatApp starten met maximaal 50 personen met een minimum leeftijd van 18 jaar.

Probeer zoveel mogeijk mensen met een mobiele telefoon te benaderen om mee te doen uit je buurt of straat in de omgeving. Dit kan eenvoudig door en briefje rond te sturen en in te laten leveren, met ik doe mee met naam, adres en mobiele telefoonnummer. Er moeten 1 of 2 personen bereid zijn hierin de leiding te nemen. Zodra iemand iets verdachts signaleert. Neem dan van deze verdachte personen een zo goed mogelijk signalement op en de situatie. Bel naar 1-1-2. en geeft dit door Meldt dit ook bij de persoon of personen die de leiding hebben. Deze versturen dan naar iedereen die is aangesloten in de buurt of straat deze groep WhatApp. Zodat gelijk iedereen op de hoogte wat er aan de hand is en dat 1-1-2 gewaarschuwd is. Zo voorkom je een regen van Appjes op je telefoon ook maar 1 telefoontje naar de politie (1-1-2)
Buurt WhatsApp vervolg - 20/11/15

Er kunnen ook bepaalde afspraken worden gemaakt, b.v. als men 's-nachts wordt gewaarschuwd meteen allemaal het licht aan doen. Hiermee kan je b.v inbrekers verstoren. Ga niet alleen naar buiten, pas op je eigen veiligheid. 

Een groep WhatApp maak je aan op een mobiele telefoon met internetaanluiting. Als je dan WhatApp opent staat bovenaan een groep chat beginnen met familie of vrienden. Je geeft deze groep een naam en voert alle namen en telefoonnumers in van de personen die meedoen. (Maximaal 50) Deze groep wordt dan opgeslagen. Als je deze groep aanklikt en een tekst invoert en deze verzend, krijgen alle mensen in de groep dit bericht.

Dit is de snelste manier om iedereen te waarschuwen. Zodat je maar 1 bericht krijgt en niet van iedereen het zelfde bericht. Ook belt dan maar 1 persoon naar de politie (1-1-2)

Buurtpreventie Drievliet 't Zand  Veel succes.